Blokovska roba

U blokovsku robu spadaju:

 

  • otpremnice

  • racuni, prijemnice

  • predajnice

  • putni nalozi

  • paragon blokovi

  • priznanice

  • i mnoge druge poslovne knjige bez kojih ni jedna firma ne može da posluje.

 

Uglavnom se rade u blokovima od po 100 lista na kopirajućem (ncr) ili ofset papiru.

Formati blokova najčešće su A6, A5, A4

 

Svaki blok ima i doradu:

 

lepljenje , perforaciju a dosta njih i numeraciju

Od vrste papira, formata, broja boja stampe i dorade zavisi i cena