Ofset štampa

Ofset štampa je idealana za komercijalno štampanje! Ofset štampom proizvode se slike visokog kvaliteta i to niskim troškovima proizvodnje. Ideja se prenosi sa kompjutera na ofsetnu ploču pa sa nje se prenosi dizajn na podlogu. Ista ploča se može koristiti više puta. Ofset štampa je daleko isplativija od digitalne štampe i koristi se za veće tiraže od 500 kom pa više.

 

Ofset štampa se radi na različitim vrstama papira i kartona različitih debljina.

 

Ofset štampa se preporučuje za štampanje:

  • Vizit karte

  • Memorandumi

  • Koverte

  • Katalozi

  • Flajeri

  • Brošure

 

Pogodna je za različite vrste i debljine papira.
Treba napomenuti da je, kako bi se postiga visok kvalitet štampe, dizajn mora biti pravilno pripremljena. Na primer, štampanje publikacija sa fotografijama koje su već veoma lošeg kvaliteta, štama ne može da se ispravi ili poboljšati