Sitoštampa

Sitoštampa je jedna od najstarijih vrsta štampe. Za sitoštampu se koristi svila koja je zategnuta na ram drveni ili metalni. Pomoću foto tehnike, tj. osvetljavanjem emulzije snima se sa pausa (filma) na svilu željeni motiv. Povlačenjem boje preko sita čestice boje prolaze i tako ostavljaju otisak zadatog motiva na predmet. Sito boje imaju izuzetno dug vek trajanja i punoću na mnogim materjalima npr. papir, plastika, metal, tekstil, drvo itd.

 

 Primena sitoštampe:

 • Sveske

 • Olovke

 • Upaljači

 • Privesci

 • Majice

 • Šolje

 • Pločice

 • Podmetači

 • PVC nalepnice

 • Rokovnici

 • Torbe

 • Kese

 • itd.