Web Dizajn


Pojam Web dizajn je najčešće korišćen da opiše različite zadatke za kreiranje web strana, bliža definicija je kreiranje front end-a (izgled strana).

Web sajtovi se prave korišćenjem Markup jezikom zvanim HTML, koji se koristi za postavljanje sadržaja strana, dok se Stylesheet jezik kao što je CSS, koristi za definisanje izgleda strane.

 

 

Web programiranje

 

Web programiranje znači pisanje samog koda, odnosno, pisanje koda za web sajt ili web aplikacije.

Postoje dva tipa web programiranja:

  • Client side, korišćenjem jezika kao što je JavaScript - Procesi koji se dešavaju direktno kod korisnika.
  • Server side, korišćenjem jezika kao što je PHP - Procesi koji se obrađuju na serveru i u bazi podataka pa se korisniku šalju podaci.

 

 

 

Neki od naših radova:

 

Štamparija graf - www.biro-graf.rs

 

 

Knjižara Maks - www.knjizaramaks.rs

 

 

Peđa vez - www.pedjavez.com

 

 

Lazic Prevoz - www.lazicprevoz.rs